Politica de protectie a datelor cu caracter personal

EGRENAT CARE SRL (denumita in continuare EGRENAT) cu sediul in Bucuresti, Sos. Oltenitei, nr. 87-99, etaj 2, Biroul nr.1, sector 4, avand C.U.I. RO 42018992, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17090/2019, in calitate de proprietar si administrator al site-ului https://brushbaby.ro, respecta confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care utilizeaza serviciile EGRENAT si/sau acceseaza site-ul web.

In acest sens, depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca informatiile care sunt introduse in bazele noastre de date sunt utilizate numai in scopuri determinate, explicite si legitime.

Definitii:

ANSPDCP =  Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

“date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

“prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

“restrictionarea prelucrarii” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

“operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;

“persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

“destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;

“consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

Toate activitatile noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal respecta principiile urmatoare:

 • sunt prelucrate in mod legal, corect si transparent ("legalitate, corectitudine si transparenta")
 • sunt colectate in scopuri specificate, explicite si legitime si nu prelucrate in continuare intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri ("limitarea scopului")
 • sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile pentru care sunt procesate ("minimizarea datelor")
 • sunt exacte si, daca este necesar, actualizate ("exactitate");
 • sunt pastrate intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate timp cat nu este necesar pentru scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal ("limitare de stocare");
 • sunt prelucrate intr-un mod care sa asigure o securitate adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva procesarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, distrugerii sau deteriorarii accidentale, utilizand masuri tehnice sau organizatorice adecvate ("integritate si confidentialitate”).

Tipurile de date cu caracter personal prelucrate:

In furnizarea produselor si serviciilor sale catre clienti, EGRENAT proceseaza urmatoarele tipuri de date cu caracter personal:

 • nume, prenume, numar de telefon, adresa de email, adresa de facturare, cont IBAN;
 • numar inmatriculare autoturism – daca este cazul, pentru accesul in parcarea companiei.

De asemenea, camerele de supraveghere si alte masuri de securitate aflate pe proprietatile noastre pot capta sau inregistra imagini ale oaspetilor in locuri publice (cum ar fi intrarile in spatiile noastre de productie, depozitare sau birouri), precum si datele dumneavoastra de localizare (prin imaginile surprinse de camerele de supraveghere).

Puteti alege oricand ce date personale doriti sa ne furnizati.

Cu toate acestea, daca alegeti sa nu furnizati anumite date personale, in cazul in care temeiul solicitarii noastre este respectarea unei obligatii legale, obligatii contractuale sau obligatii necesare pentru incheierea unui contract vom fi in imposibilitatea de a va oferi anumite servicii, de exemplu:

 • daca nu doriti sa ne dati nume, prenume, adresa de e-mail sau numar de telefon in cazul in care doriti sa primiti o oferta, nu vom putea sa procesam cererea dumneavoastra, sau 
 • avand in vedere faptul ca in formularul de comanda sau in contract va trebui sa introduceti anumite date personale prevazute in mod obligatoriu de lege, iar in cazul in care nu veti dori sa completati acele campuri obligatorii, nu vom putea sa onoram comanda dumneavoastra.

Daca sunteti reprezentant sau persoana de contact al furnizorilor sau partenerilor nostri de afaceri, colectam numele, prenumele, functia, precum si orice alte date furnizate de dumneavoastra sau de societatea pe care o reprezentanti.

In cazul in care aveti varsta sub 16 ani, trebuie sa obtineti consimtamantul sau autorizatia parintilor sau tutorelui pentru orice furnizare de date personale.

In masura in care ati candidat sau intentionati sa candidati la unul din posturile aflate in recrutare, publicate de catre EGRENAT pe diverse canale, in mod uzual colectam urmatoarele tipuri de date cu caracter personal:

 • Istoricul locurilor de munca si al educatiei formale;
 • Competente profesionale, abilitati;
 • Data de nastere, varsta;
 • Cetatenie si capacitatea de desfasurare a unei munci remunerate pe teritoriul Romaniei;
 • Informatii furnizate in timpul interviurilor care pot contine experiente, performante proprii, date referitoare la istoricul personal etc.;
 • Informatiile furnizate prin referinte;
 • informatiile continute in CV-ul dumneavoastra, respectiv CV-ul in sine;
 • informatii pe care le furnizati cu privire la interesele de cariera si alte informatii despre calificarile dumneavoastra pentru angajare.

Ne furnizati aceste date in mod voluntar - in cadrul unui proces de recrutare - in care intrati din proprie vointa.

De asemenea, dumneavoastra in calitate de candidat la un post de angajare publicat de EGRENAT determinati complexitatea informatiilor furnizate.

De asemenea, in masura in care nu sunt furnizate informatii sau sunt furnizate eronat, acestea pot afecta capacitatea noastra de a considera o persoana fizica  intr-un proces de recrutare / angajare sau de a oferi oportunitati relevante de angajare.

In plus, este obligatorie furnizarea de date cu caracter personal corecte si dovezi ale acestor date, in caz contrar contractele de munca fiind considerate nule.

In masura in care sunteti un vizitator in cadrul locatiei noastre, colectam numele, prenumele, seria si numarul actului de identitate. De asemenea, camerele de supraveghere pot capta sau inregistra imagini ale vizitatorilor in locuri publice (cum ar fi caile de acces in spatiile noastre).

Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastra (de exemplu informatii despre originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice, sanatatea, viata sexuala sau orientarea sexuala), cu exceptia cazului in care (1) suntem obligati sa facem acest lucru prin lege si/sau (2) ne-ati furnizat consimtamantul dumneavoastra explicit in mod separat. In cazul in care ne furnizati in mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interactiunea dumneavoastra cu site-ul nostru web sau subdomeniile acestuia, sau prin corespondenta cu noi prin telefon, e-mail sau in orice alta modalitate, din proprie vointa si nu la cererea noastra, vom sterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre daca nu consideram ca prelucrarea acestora este necesara pentru un scop legitim al EGRENAT, cu exceptia cazului in care ati facut aceste date publice (de exemplu: intr-un forum de mesaje care este vizibil publicului), caz in care vom sterge aceste date de pe site-ul nostru web numai daca legea impune astfel sau daca nu dorim sa le pastram.

De fiecare data cand vizitati site-ul nostru web sau subdomeniile acestuia, colectam automat urmatoarele date:

 • date tehnice, de exemplu acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizata pentru conectarea calculatorului dumneavoastra la internet, informatiile de conectare, tipul si versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile si versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul si platforma de operare, tipul dispozitivului si marca dispozitivului mobil; aceste date pot fi colectate si prelucrate in numele nostru prin fisierele de tip cookie ale tertelor parti si puteti gasi mai multe informatii despre acest lucru la setiunea Politica privind fisierele de tip cookie;
 • date despre vizita dumneavoastra, de exemplu acest lucru poate include Localizatoare uniforme de resurse (URL) complete, secventa de clicuri catre, prin si de la site-ul nostru web (inclusiv data si ora) sau subdomeniile acestuia, informatiile sau produsele pe care le-ati vizualizat sau cautat (inclusiv articolele de top citite, categoriile de top accesate, timpii de raspuns al paginilor, erorile de descarcare, durata vizitelor pe anumite pagini (inclusiv timpul mediu petrecut pe anumite pagini, vizionarea anumitor continuturi sau produse), numarul mediu de articole vizualizate pe site-ul nostru web sau subdomeniile acestuia, informatii privind interactiunea cu paginile (cum ar fi derularea, clicurile si trecerile de mouse), metodele folosite pentru a naviga pe pagina, datele despre comportamentul Utilizatorilor si orice numar de telefon folosit pentru a apela sau orice adresa de e-mail folosita pentru a contacta reprezentantii departamentului nostru de vanzari.

In unele cazuri, obtinem datele dumneavoastra cu caracter personal (cum ar fi numele/prenumele, adresa, adresa de e-mail si numarul de telefon) de la terte parti, precum parteneri de afaceri, subcontractanti de servicii tehnice, de plata si de livrare, agentii de publicitate, furnizori de servicii de analiza, furnizori de servicii de cercetare de piata, agentii de informatii privind creditele. Cand vizitati si va inregistrati pe platforma noastra online, este posibil sa obtinem datele dumneavoastra cu caracter personal de la un furnizor de comunicare sociala terta parte, daca optati in mod voluntar sa va inregistrati prin intermediul respectivei platforme de comunicare sociala terta parte.

Scopul prelucrarilor:

EGRENAT prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 • pentru preluarea cererilor de oferta din partea persoanelor vizate interesate de produsele si serviciile EGRENAT si transmiterea ofertelor solicitate;
 • pentru furnizarea serviciului de monitorizare flote auto prin GPS catre clienti;
 • pentru a face demersurile necesare in vederea incheierii unui contract;
 • pentru a putea raspunde la intrebari si solicitari;
 • pentru asigurarea garantiei produselor si serviciilor;
 • pentru a ne apara impotriva atacurilor cibernetice sau accesului neautorizat in spatiile noastre;
 • pentru activitati de marketing;
 • pentru a oferi si imbunatati serviciile pe care le oferim.

Modalitatea colectarii datelor cu caracter personal:

Colectam date cu caracter personal in diverse modalitati si pe multiple canale, cum ar fi:

in format electronic prin e-mail, prin intermediul aplicatiei informatice pe care o punem la dispozitia clientilor:

 • prin canalele de comunicare asociate aplicatiilor social media Facebook, LinkedIn, Twitter etc.;
 • prin platforme de facilitare a recrutarii: bestjobs, ejobs, Linkedin etc.;
 • in timpul interactiunilor noastre cu clientii si furnizorii nostri.

Putem prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in cazul in care trebuie sa executam un contract pe care l-am incheiat cu dumneavoastra; daca trebuie sa respectam o obligatie legala (de exemplu: legile aplicabile in relatiile de munca, contabilitate, audit, monitorizarea egalitatii de sanse); atunci cand este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terte parti) si pentru interesele dumneavoastra (de exemplu: pentru detectarea si prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securitatii IT si a retelelor), cu exceptia cazului in care drepturile dumneavoastra fundamentale prevaleaza fata de aceste interese; daca este necesar sa protejam interesele dumneavoastra vitale (sau interesele vitale ale altor persoane); si/sau in cazul in care este necesar pentru interesul public sau in scopuri oficiale.

Prelucram informatiile dumneavoastra cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative si operationale, cum ar fi pentru a ne asigura de prezentarea continutului in modul cel mai eficient pentru dumneavoastra si pentru computerul dumneavoastra; pentru a imbunatati site-ul nostru web sau subdomeniile acestuia, inclusiv functionalitatea acestuia; pentru administrarea site-ul nostru web; pentru operatiunile interne, inclusiv in scopuri de depanare, analiza a datelor, testare, cercetare si statistica; pentru publicitate si marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel incat sa oferim un conținut, inclusiv un conținut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastra; precum si ca parte a eforturilor noastre de a pastra site-ul nostru web in siguranta.

In unele cazuri, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal doar cu consimtamantul dumneavoastra. In aceste cazuri, va vom solicita separat consimtamantul dumneavoastra, in mod transparent, atunci cand furnizati datele dumneavoastra cu caracter personal. Ulterior, veti putea sa va retrageti consimtamantul in orice moment prin intermediul adresei de e-mail comenzi@egrenat.ro. Cu toate acestea, retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrari care a avut loc inainte de retragerea acestuia.

In cazul in care solicitam date cu caracter personal pentru a respecta obligatii legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de catre dumneavoastra este obligatorie. Acest lucru inseamna ca, daca astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea sa gestionam relatiile contractuale sau sa respectam obligatiile care ne sunt impuse. In toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este optionala si nu aveti obligatia de a le furniza.

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact si adresa de resedinta, in scopul posibilei exercitari a drepturilor sau a reclamatiilor noastre impotriva dumneavoastra in viitor. Aceasta prelucrare se bazeaza pe interesul nostru legitim, fiind necesar sa ne exercitam drepturile in cazul unor eventuale litigii.

Cel mai frecvent, vom folosi informatiile dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele situatii:

 1. a) Parteneri comerciali:

In scopul furnizarii de servicii, livrarii de bunuri si efectuarii platilor in baza contractelor relevante, va putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, date de contact de afaceri, date bancare si codul de identificare fiscala, pentru persoanele inregistrate in scopuri de TVA, nume/prenume, serie si numar CI reprezentant legal. Aceasta prelucrare se bazeaza pe (i) executarea unui contract la care dumneavoastra, in calitate de Partener comercial, sunteți parte, (ii) obligatii legale care ne sunt impuse si (iii) interesul nostru legitim.

In unele cazuri, prelucram date cu caracter personal, cum ar fi numele si datele de contact ale angajatilor sau ale contractantilor Partenerilor comerciali in scopul comunicarilor legate de executarea unui anumit contract cu Partenerii comerciali. Aceasta prelucrare se bazeaza pe (i) executarea unui contract la care Partenerii comerciali sunt parte, (ii) obligatiile legale care ne sunt impuse si (iii) interesul nostru legitim.

Fiind Partener comercial, va putem furniza comunicari despre noile noastre produse si servicii. Daca nu mai doriti sa primiți aceste comunicari, puteti renunta trimitandu-ne un e-mail la adresa de e-mail comenzi@egrenat.ro.

 1. b) Utilizatori si clienti:

In scopul furnizarii serviciilor, a livrarii de bunuri si efectuarii platilor in baza contractelor relevante, va putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, datele bancare. Această prelucrare se bazeaza pe executarea unui contract la care Utilizatorii sunt parte sau pe o obligatie legala care ne este impusa.

Putem prelucra datele cu caracter personal astfel incat sa va putem oferi informatii despre bunuri sau servicii care consideram ca va intereseaza. Daca sunteti un client existent, va vom contacta numai prin e-mail, cu informatii despre bunuri si servicii similare cu cele care au facut obiectul unei vanzari anterioare sau unei negocieri cu dumneavoastra in vederea vanzarii, cu exceptia cazului in care ati optat altfel anterior. Daca sunteti un client nou, va vom contacta prin mijloace electronice numai daca avem acordul dumneavoastra prealabil. Daca nu doriti sa va folosim datele in acest fel, bifati caseta corespunzatoare din formularul prin care colectam datele dumneavoastra (formularul de inregistrare).

Nu vom partaja datele dumneavoastra cu caracter personal cu terte parti in scopuri de marketing fara consimtamantul dumneavoastra explicit in acest sens.

Cum si cui divulgam datele dumneavoastra cu caracter personal:

Nu vindem datele dumneavoastra cu caracter personal unor terțe parti.

In cadrul EGRENAT, doar un numar limitat de membri ai personalului, cum ar fi cei din departamentele de Financiar si Marketing au acces la datele dumneavoastra cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunoaste (”on a need to know basis”). Acesti membri ai personalului sunt supusi unor obligatii de confidentialitate cu privire la datele cu caracter personal. Masuri tehnice si organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal. Membrii personalului EGRENAT au dreptul sa gestioneze datele cu caracter personal numai la instructiunile EGRENAT si, daca este necesar, in legatura cu responsabilitatile de serviciu.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autoritatilor guvernamentale si/sau organelor de aplicare a legii, daca acest lucru este impus de legile aplicabile sau daca este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a conditiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terte parti) in conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe parti, inclusiv:

(i) furnizori de servicii care ofera sprijin administrativ, profesional si tehnic EGRENAT pentru suport IT, de securitate, resurse umane, contabilitate si resurse comerciale;

(ii) parteneri de afaceri, furnizori si subcontractanti pentru executarea tuturor contractelor pe care le incheiem cu dumneavoastra;

(iii) agentii de publicitate si retelele de publicitate care solicita informatiile dumneavoastra pentru a selecta si a difuza anunturi publicitare relevante pentru dumneavoastra. Noi nu divulgam agentiilor de publicitate informații despre persoane care pot fi identificate, dar le vom furniza informatii agregate despre Utilizatorii nostri (de exemplu, putem informa ca 500 de barbati/femei cu varsta sub 30 de ani au dat click pe reclama lor intr-o anumita zi). De asemenea, putem utiliza astfel de informatii agregate pentru a ajuta agentiile de publicitate sa ajunga la tipul de public pe care il vizeaza. Putem sa folosim informatiile cu caracter personal pe care le-am colectat de la dumneavoastra pentru a respecta dorintele agentiilor de publicitate prin afisarea mesajelor lor publicitare publicului vizat;

(iv) furnizorii de servicii de analiza si de motoare de cautare care ne ajuta in imbunatatirea si optimizarea site-ului nostru web.

Compania poate dezvalui, de asemenea, date cu caracter personal unor consultanti externi (de exemplu, avocati, contabili, auditori), daca este necesar.

Stocarea datelor dumneavoastra cu caracter personal si transferurile in strainatate:

Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le colectam sunt stocate in Uniunea Europeana („UE”), in Spatiul Economic European („SEE”), dar si in afara SEE.

Cu toate acestea, informatiile colectate de terte parti prin intermediul fisierelor de tip Cookie vor servi, in general, traficului dintr-un centru de date care se afla cel mai aproape de locul de unde provine traficul. Aceasta inseamna ca astfel de informatii, inclusiv traficul publicitar, pot fi gestionate de servere situate in SEE (si pot fi transferate in afara SEE), ori de servere situate in afara SEE.

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate si stocate intr-o locatie din afara UE si SEE. Cand datele dumneavoastra cu caracter personal sunt transferate din propria tara in alta tara, legile si regulile care protejeaza datele dumneavoastra cu caracter personal din tara catre care sunt transferate informatiile dumneavoastra pot fi diferite (sau pot oferi o protectie mai redusa) fata de cele din tara in care aveti domiciliul.

Intentionam sa nu transferam datele dumneavoastra cu caracter personal in afara SEE daca nu exista protectii adecvate, incluzand: (i) o decizie privind caracterul adecvat emisa de Comisia Europeana cu privire la tara sau tarile de destinatie; (ii) o certificare „scut de confidentialitate”; (iii) reguli corporatiste obligatorii corespunzatoare; (iv) un cod de conduita aprobat, impreuna cu angajamentele obligatorii si executorii ale operatorului de date sau persoanei imputernicite de catre operatorul de date din tara aflata in afara UE și SEE; (v) un mecanism de certificare aprobat, impreuna cu angajamentul obligatoriu si executoriu al operatorului de date sau al persoanei imputernicite de catre operatorul de date intr-o tara din afara UE si SEE de a aplica garantiile corespunzatoare; sau (vi) clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeana.

Temeiul legal al prelucrarilor:

Potrivit GDPR (aplicabil din 25 mai 2018), consimtamantul persoanei nu este cerut in situatia in care prelucrarea este necesara pentru efectuarea de demersuri pentru incheierea unui contract, indeplinirea unei obligatii legale sau interesul legitim.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in baza consimtamantului intemeiaza diverse comunicari efectuate in scop de marketing, cum ar fi promovarea serviciilor EGRENAT si nu conditioneaza furnizarea/prestarea serviciilor contractuale.

Durata stocarii datelor cu caracter personal:

Datele dumneavoastra personale vor fi pastrate de catre EGRENAT pentru o perioada care nu depaseste perioada necesara pentru a atinge scopurile descrise mai sus si/sau pentru orice alta durata necesara in virtutea obligatiilor legale aplicabile, cum ar fi datele cuprinse in facturile fiscale (stocate pe o perioada de 10 ani conform legislatiei in vigoare).

Drepturile dumneavoastra:

EGRENAT se angajeaza sa respecte cerintele Regulamentului European 2016/679/UE (“RGDP”) si a drepturilor persoanelor fizice, respectiv:

 • Dreptul de acces - dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor - dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opozitie - dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.
 • Dreptul la rectificare - corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).
 • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) - dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii - dreptul exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.
 • Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automat - in acest sens EGRENAT nu utilizeaza aplicatii informatice, algoritmi, inteligenta artificiala sau automatizari pentru a lua decizii care produc efecte asupra persoanelor fizice.

Pentru a va exercita drepturile va rugam sa transmiteti cererea dumneavoastra catre comenzi@egrenat.ro

EGRENAT a implementat proceduri organizatorice si tehnice de securitate pentru a asigura confidentialitatea, transparenta, integritatea si disponibilitatea datelor cu caracter personal si pentru a respecta cerintele Regulamentului European 2016/679/UE.

Pastram datele dumneavoastra pe serverele noastre si pe servere gazduite de terte parti (inclusiv serviciilor de cloud ale tertelor parti cloud - ”cloud-based services”). Folosim masuri tehnice si organizatorice adecvate, menite sa va protejeze datele cu caracter personal si sa impiedice accesul neautorizat. Am intrat in relatii contractuale cu terte parti care ofera servicii de gazduire si aceste contracte includ obligatii privind securitatea organizationala si tehnica a datelor cu caracter personal. Toate tranzactiile de plata vor fi criptate. Sunteti responsabil pentru pastrarea confidentialitatii tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, parole) utilizate de dumneavoastra pentru a accesa parti ale site-ului nostru web sau subdomeniilor acestuia. Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigura. Desi vom face tot posibilul pentru a va proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastra transmise pe site-ul nostru web sau subdomeniile acestuia; orice transmisie se face pe propriul dumneavoastra risc. Dupa ce primim datele dumneavoastra, vom folosi proceduri stricte si caracteristici de securitate pentru a incerca sa impiedicam accesul neautorizat.

In situatia in care considerati ca drepturile dumneavoastra prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate de EGRENAT, aveti posibilitatea de a va adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.

 

Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod postal 010336

Bucuresti, Romania

Telefon: +40.318.059.211 , +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Website: www.dataprotection.ro

 

Fisierele de tip Cookie si widgeturi de comunicare sociala:

Website-ul nostru si subdomeniile acestuia utilizeaza fisiere de tip Cookie pentru a va distinge de ceilalti Utilizatori ai Website-ul nostru. Acest lucru ne ajuta sa va oferim o experienta buna atunci cand navigati pe Website-ul nostru si ne permite, de asemenea, sa ne imbunatatim Website-ul. Aceasta prelucrare se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra exprimat pe Website-ul nostru sau prin setarile din browserul dumneavoastra. Pentru informatii detaliate despre fisierele de tip Cookie pe care le folosim, cat timp le folosim si despre scopurile pentru care le folosim, consultati Politica noastra privind fisierele de tip cookie.

Website-ul nostru poate include functii de comunicare sociala, cum ar fi buton Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn sau Youtube. Aceste functii pot colecta informatii despre dumneavoastra, cum ar fi adresa IP si website-urile pe care le vizitati, si pot seta un fisier de tip cookie pentru a le permite sa functioneze corect.

Linkuri catre alte website-uri:

Website-ul nostru poate furniza linkuri catre website-uri pe care EGRENAT nu le controleaza. Dupa ce faceti clic pe un link al unei terte parti, veti fi directionat(a) catre website-ul tertei parti. Daca vizitati oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie sa analizati politicile lor privind confidentialitatea. Nu suntem responsabili pentru politicile si practicile altor companii.  EGRENAT nu controleaza si nu isi asuma nicio responsabilitate pentru continutul, politicile privind confidentialitatea si notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor tertelor parti.

Prezentul document poate suferi actualizari fara vreo notificare prealabila. Va invitam sa consultati periodic aceasta sectiune pentru o informare la zi cu privire la tipurile de date cu caracter personal care sunt procesate de EGRENAT, respectiv modul in care acestea sunt utilizate.